درباره‌ی من

سابقه کاردرشهرهای دیگررونیزدارم امکان ماندن سرکاررونیزدارم سابقه کاردرپروژهای عمرانی روبه عنوان نیروی اجرایی وپشتیبانی رودارم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی