سوابق شغلی

شرکت بتن شانتیه - تکنسین دفترفنی

 • از سال 1382 تا سال 1384

سماراه - تکنسین دفترفنی

 • از سال 1385 تا سال 1386

میم تیم - کنترل کیفیت

 • از سال 1387 تا سال 1388

آذراوبا - متروردفترفنی

 • از سال 1388 تا سال 1390

آرمه تاب گسترش - مسوول اجرا

 • از سال 1390 تا سال 1390

رژین صنعت - مسوول اجرا

 • از سال 1390 تا سال 1390

فضل زاهدان - متروردفترفنی

 • از سال 1392 تا سال 1393

آبانگان صنعت - کارشناس دفترفنی

 • از سال 1394 تا سال 1396

مشارکت سراج ... مشارکت آرمان ستاره - سوپروایزر اجرا

 • از سال 1398

مهارت ‌ها

 • اکسل
 • روابط عمومی
 • پشتکار و انگیزه
 • اتوکد

سوابق تحصیلی

کاردانی فنی خط و ابنیه (کارهای عمومی ساختمان)

 • آزاد تهران غرب
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

متره و برآورد

 • به مدت : 240 ساعت
 • برگزار کننده : مجتمع فنی تهران