درباره‌ی من

کارگر خط تولید مواد غذایی و صنعتی کار کردم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی