درباره‌ی من

اجرای کلیه رنگهایی ساختمان بتونه ورنگ کناف

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی