سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع (مهندسی صنایع)

  • صنعتی شریف
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)