سوابق شغلی

شرکت آب تان - حراست

  • از سال 1390 تا سال 1399

بیکار و جویای کار هستم متاهل و دارای 2 بچه و ساکن دورود لرستان

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (برنامه ریزی روستایی)

  • دانشگاه پیام نور الیگودرز
  • فارغ التحصیل
  • بیکار و جویای کار هستم