سوابق شغلی

توزیع و توان کهربا - مدیر پروژه

  • از سال 1399 تا سال 1400

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق (ب)

  • پ
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)