سوابق شغلی

گاوداری صنعتی مزرعه ازاده - اپراتور سرد خانه

  • از سال 1395

مهارت ‌ها

  • کار گروهی
  • پاور پوینت
  • اینترنت
  • یادگیری سریع هر مهارتی
  • سابقه نیروی انسانی. گواهینامهPLC . برق کشی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق (قدرت)

  • موسسه آموزشی فخر الدین اسعد گرگانی
  • فارغ التحصیل

کاردانی مهندسی برق (قدرت)

  • موسسه اموزشی عالی دولتی شهید رجائی گرگان
  • فارغ التحصیل