سوابق شغلی

شرکت پونل - مدیر فروش

  • از سال 1391 تا سال 1393

شرکت سیمین تاک - مدیر داخلی

  • از سال 1393 تا سال 1395

شرکت رزا نچرال - کارمند اداری

  • از سال 1395 تا سال 1397

نیروگاه برق ابی - حراست اداری

  • از سال 1397 تا سال 1398

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • بایگانی
  • سپیدار
  • روابط عمومي خوب

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی (بازرگانی)

  • دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  • فارغ التحصیل