سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • ادمین
  • روابط عمومی
  • شبکه های اجتماعی
  • تایپ
  • عکاسی

سوابق تحصیلی