سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی
  • شبکه های اجتماعی
  • تلگرام

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (بالینی)

  • دانشگاه کرج
  • فارغ التحصیل

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی (بالینی)

  • کرج
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • المانی (مبتدی)

دوره های گذرانده

رواندرمانی سی بی تی طرحواره سکسلوژی خانواده درمانی

  • به مدت : 130 ساعت
  • برگزار کننده : بهزیستی