درباره‌ی من

صندوق دار بودم.
منشی تبلیغاتی بودم.
آشنایی تا حدودی در مورد اکسل و ترم افزار هلو و سپیدار

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی