درباره‌ی من

سلام
نعمت اله قلی نتاج 24 ساله و متاهل
ساکن بابل و لیسانس علوم اجتماعی دانشگاه بابلسر خدمت سربازیم تازه تمام شده و جویای کار هستم.

سوابق شغلی

شرکت اس سی وایکیکی بابلسر - فروشنده و خدمات

  • از سال 1397 تا سال 1397

به خاطر خدمت سربازی مجبور شدم بیام بیرون

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم اجتماعی (انسان شناسی_ مردم شناسی)

  • دانشگاه مازندران
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)