درباره‌ی من

دوست دارم یک کار نزدیک خانه داشته باشم چون وسیله‌ ندارم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی