درباره‌ی من

دارای کارت مربیگری سازمان فنی و حرفه ای . گزینش شده اموزش و پرورش

سوابق شغلی

مدرسه - کادر اداری

 • از سال 1382 تا سال 1390

سازمان فنی و حرفه ای - دبیر

 • از سال 1382 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی فناوری اطلاعات IT (نرم افزار)

 • ازاد اسلامی
 • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

کارور رایانه

 • به مدت : 120 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای

رایانه کار 1و 2

 • به مدت : 240 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای

icdl

 • به مدت : 240 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای

فتوشاپ

 • به مدت : 120 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای

network+

 • به مدت : 90 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای

configuration windows 7

 • به مدت : 120 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای

configuration windows server

 • به مدت : 120 ساعت
 • برگزار کننده : سازمان فنی و حرفه ای