سوابق شغلی

انتشارات کلید موفقیت - کارمند اداری

  • از سال 1394 تا سال 1398

شرکت به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده تعطیل شد

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی (بازاریابی)

  • دانشگاه علامه طباطبایی
  • فارغ التحصیل