درباره‌ی من

فروش و ایجاد شبکه فروش و بازاریابی و بازارسازی

سوابق شغلی

نساجی - مدیر فروش

  • از سال 1377 تا سال 1384

سامسونگ - مدیر فروش

  • از سال 1384 تا سال 1390

داروسازی - کارشناس فروش

  • از سال 1390 تا سال 1394

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی (بازرگانی)

  • خوراسگان
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)