سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی (مدیریت صنعتی)

  • دانشگاه گیلان
  • در حال تحصیل