درباره‌ی من

در کارمنظم و جدی
کم حرف

سوابق شغلی

شرکت لبنیات پاکبان - دوسال تحویل دهنده وسه سال انباردار

  • از سال 1393 تا سال 1399

شرکت لبنیات پاکبان تعطیل شد

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم زبان و ادبیات فارسی (ادبیات)

  • دبیرستان
  • فارغ التحصیل
  • دانشگاه نرفته ام

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)

دوره های گذرانده

آشنایی با کامپیوتر

  • به مدت : 36 ساعت
  • برگزار کننده : شرکت کامپیوتری

شرکت لبنیات پاکبان تعطیل شد