سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی روانشناسی (عمومی)

  • آزاد اسلامی
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)