سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی (علوم ورزشی)

  • غیرانتفاعی زند
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (مبتدی)