سوابق شغلی

مجموعه کنکوری - مشاور

  • از سال 1399 تا سال 1400

مهارت ‌ها

نمونه کارها

مشاور - مشاور ( در سال 1399 )

سوابق تحصیلی

کاردانی حسابداری (حسابداری)

  • سمیه نجف آباد
  • در حال تحصیل

دوره های گذرانده

مشاور

  • به مدت : 120 ساعت
  • برگزار کننده : مجموعه کنکوری