سوابق شغلی

ریحان ساین - کارمند تیم مارکتینگ

  • از سال 1400 تا سال 1400

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی (مدیریت دولتی)

  • شهید بهشتی
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)