سوابق شغلی

مدرسه مبینا - مدرس‌زبان

  • از سال 1398 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی طراحی پارچه و لباس (طراحی و چاپ‌پارچه)

  • دانشگاه فنی حرفه ای دکتر‌شریعتی
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)

دوره های گذرانده

شناخت الایاف و پارچه

  • به مدت : 24 ساعت
  • برگزار کننده : انجمن طراحان پارچه و لباس

طراحی لباس

  • به مدت : 70 ساعت
  • برگزار کننده : اموزش های اژاد دانشگاه تهران