درباره‌ی من

محیط دوستانه ....

سوابق شغلی

مانتو فروشی - فروشنده

  • از سال 98 تا سال 99

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم گرافیگ (هنر)

  • هنرستان
  • فارغ التحصیل