سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم مهندسی پزشکی ()

  • دانشگاه علوم تحقیقات
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • زبان انگلیسی (متوسط)