درباره‌ی من

مهارت کامل بر روی شبکه های اجتماعی.یه مدت بازاریاب لوازم آرایشی

سوابق شغلی

نفیس - بازاریاب

  • از سال 1398 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ژئومورفولوژی (ژئوموروفولوژی)

  • رازی کرمانشاه
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • فارسی (زبان مادری)