سوابق شغلی

آرتاویل - مسئول دفتر و کمک حسابدار، مسئول فروش

  • از سال 1393 تا سال 1395

تله کام الکترونیک - کمک حسابدار، حسابدار فروش، مسئول فروش

  • از سال 1395 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی شیمی_شیمی کاربردی (کاربردی)

  • آزاد تهران مرکز
  • فارغ التحصیل

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (بودجه و مالیه عمومی)

  • آزاد تهران جنوب
  • فارغ التحصیل
  • معدل کل 19

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

حسابداری خدماتی و بازرگانی

  • به مدت : 36 ساعت
  • برگزار کننده : سازمان مدیریت صنعتی