درباره‌ی من

کارشناس آزمایشگاه طبی و پاتولوژی هستم .

سوابق شغلی

بیمارستان الهادی شوشتر - کارشناس آزمایشگاه و پاتولوژی

  • از سال 1396 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی ()

  • علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • فارغ التحصیل