سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی پرستاری ()

  • علوم پزشکی گیلان
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)
  • آلمانی (مبتدی)