سوابق شغلی

تاش - طراح

  • از سال 1392 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد گرافیگ (گرافیک)

  • یزد
  • فارغ التحصیل