درباره‌ی من

قبلا سوپر مارک داشتم کار میکردم و
نگهداری از بچه هم دوست دارم
رانندگی برا شوهرم خوبه

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی