درباره‌ی من

امور حقوقی درزمینه تنظیم هرنوع قرارداد خصوصا ملکی سابفه ۲۰ ساله مدبریت مشاور املاک وصاحب جواز اتحادیه املاک وپروانه تخصصی اداره ثبت اسنادو مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه تشخیص اراضی شخصی از اراضی منابع طبیعی و مشاوره تخصصی در زمینه تسویه تسهیلات بانکی معوقه و مشکوک الوصول با ارایه راه کارهای نوین در خصوص قوانین جدید بانکداری بدون ربا بخشش جرایم وخسارات تاخیر تادیه وفک رهن وثیغه از طریق اجرای ثبت بدون نیاز به نماینده بانک

سوابق شغلی

مشاورین املاک ارین - صاحب جواز ومدیر قررداد ودفتر

  • از سال 1389 تا سال 1395

مهارت ‌ها

  • روابط عمومی بالا

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق اسناد و قراردادهای تجاری (امورقراردادها)

  • ازاد
  • در حال تحصیل