درباره‌ی من

اشنای کامل در امور کارهای فنی و تسیساتی.

سوابق شغلی

شرکت صنعتی دیسال ابهر - جوشکار ومونتاژکار

 • از سال 87 تا سال 93

دفتر خدمات پاناسونیک اراک - فنی

 • از سال 93 تا سال 95

شرکت صنایع لبنی شیر شهد اراک - فنی و تسیسات

 • از سال 95 تا سال 97

هتل ایده آل تهران - فنی و تسیسات

 • از سال 97 تا سال 99

شرکت صنایع آذر آب - جوشکار و مونتاژکار

 • از سال 1383 تا سال 1385

آیرین صنعت - جوش و مونتاژ

 • از سال 1385 تا سال 1387

هتل ولیعصر - فنی و تاسیسات

 • از سال 1399 تا سال 1400

مشغول به فعالیت هستم

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی فنی مکانیک (جوشکاری)

 • تهران
 • فارغ التحصیل

کاردانی فنی صنایع (تسیسات حرارتی و برودتی)

 • تهران
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

جوشکاری برق

 • به مدت : 840 ساعت
 • برگزار کننده : فنی حرفه ای

مشغول به فعالیت هستم

تعمیرات لوازم الکترونیکی

 • به مدت : 640 ساعت
 • برگزار کننده : مجموع فنی تهران

مشغول به فعالیت هستم

کامپیوتر ICDL

 • به مدت : 930 ساعت
 • برگزار کننده : مجموع فنی تهران

مشغول به فعالیت هستم

تعمیرات لوازم برقی

 • به مدت : 600 ساعت
 • برگزار کننده : فنی حرفه ای

مشغول به فعالیت هستم

تعمیرات ونگهداری سیستم حرارتی برودتی

 • به مدت : 700 ساعت
 • برگزار کننده : فنی حرفه ای

مشغول به فعالیت هستم

جوشکاریCo2

 • به مدت : 700 ساعت
 • برگزار کننده : فنی حرفه ای

مشغول به فعالیت هستم