درباره‌ی من

پسری سربه زیر، مذهبی ،مسئولیت پذیر

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی کامپیوتر / فناوری اطلاعات (نرم افزار)

  • موسسه اموزش عالی فخر رازی ساوه
  • فارغ التحصیل