درباره‌ی من

من دربرج مرواریدگوهرشادخدمات بودم همین چندروز پیش به علت بیمه نشدن پس از10ماه استعفادادم الانم دنبال کارمیگردم

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی