سوابق شغلی

پخش پوشاک - فروشنده

 • از سال 1388 تا سال 1391

مجموع 3 سال سابقه ، تعطیلی محل کار

فروش عمده پوشاک - فروشنده

 • از سال 1396 تا سال 1398

نداشتن بیمه

اداره برق - انبار

 • از سال 1385 تا سال 1386

ادغام پیمانکاری و تعدیل نیرو توافقی

پخش غذایی - موزع +انبار

 • از سال 1392 تا سال 1394

تعدیل نیرو کامل

صحافی - کارگر ساده

 • از سال 1386 تا سال 1387

نداشتن بیمه

تابلو سازی برق - فرز کار + رنگ کار کوره ای

 • از سال 1395 تا سال 1396

دانشجو بودم

چاپ پوشاک - شابلون زن

 • از سال 1387 تا سال 1388

نداشتن بیمه

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم هنر (گرافیک)

 • خواجه نصیر
 • فارغ التحصیل
 • معدل ؛ 13/94

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)