درباره‌ی من

یک شرکت خدماتی با نام سیمین گوهر اذین مهر سهامی خاص در این شهرستان به ثبت رسانیده ام.=+افسر بازخریدی نیروی انتظامی با بیش از 11سال سابقه کاروبیمه// نشانی سایت :https://pars cente.com/sgam group.ir

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی