درباره‌ی من

انجام آزمایش میکروبی بیوشیمی ادرار کنترل کیفیت هماتولوژی
سرولوژی

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دوره های گذرانده

تشخیص آزمایشگاهی

  • به مدت : 90 ساعت
  • برگزار کننده : کانون جهش