درباره‌ی من

اتوکد تا حدودی بلدم کار تایپ کردنم دوست دارم

سوابق شغلی

انگاره های هنر باتیس - اتوکد

  • از سال 98 تا سال 99

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی