سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی علوم کامپیوتر (نرم افزار کامپیوتر گرایش تصویرسازی)

  • سما
  • فارغ التحصیل