سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم زبان و ادبیات فارسی (ادبیات)

  • ازاد
  • در حال تحصیل

زبان‌های خارجی

  • فارسی (متوسط)