درباره‌ی من

ورزشکار رزمی /رشته مدیریت بیمه

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی مدیریت بیمه ()

  • تهران مرکز
  • در حال تحصیل