سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم مالی و حسابداری (مالی)

  • دبیرستان طاهباز
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • عربی (زبان مادری)