سوابق شغلی

مرکز بهداشتی درمانی - کارشناس بهداشت عمومی

  • از سال 1396 تا سال 1396

طرح گذراندم

کارشناس بهداشت عمومی- اداره بهداشت و درمان تهران - کارشناس مقابله با بیماریهای غیرواگیر

  • از سال 1398 تا سال 1399

مرکز بهداشت شیراز - کارشناس بیماریهای واگیر(مقابله با ویروس کرونا)

  • از سال 1399 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی بهداشت (مبارزه با بیماریها)

  • علوم پزشکی یاسوج
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (حرفه ای)