درباره‌ی من

دانشجوی ترم دو کارشناسی زیست سلولی ومولکولی هستم قبلا کار کردم ولی نه کار اداری

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی