سوابق شغلی

هتل آپارتمان ارمان - معاون خانه داری و سوپروایزر

  • از سال 1394 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت هتلداری (مدیریت هتلداری)

  • شاندیز
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

مدیریت عمومی هتلداری

  • به مدت : 220 ساعت
  • برگزار کننده : آموزشگاه پذیرش توس