سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع (کیفیت بهره وری)

  • واحد رباط‌کریم
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • ترکی (زبان مادری)