درباره‌ی من

مسولیت پذیر - فعال - منظم - انجام کارهای گروهی و پیگیر

سوابق شغلی

یگانه - بازاریابی تلفنی

 • از سال 1394 تا سال 1397

بازاریابی فروش تلفنی مصالح ساختمانی

شرکت فن روز گلستان (دیتا سنتر) - کارشناس شبکه

 • از سال 1397 تا سال 1398

در دیتاسنتر فعالیت داشتم از جمله مانیتورینگ دستگاههای شبکه و تنطیم گزارشات و نصب ماشین مجازی

مهارت ‌ها

 • ccna
 • MCSA

سوابق تحصیلی

کارشناسی فناوری اطلاعات IT (مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری)

 • دانشگاه علمی کاربردی جهاد اسلامی کارگران
 • فارغ التحصیل
 • رشته اصلی مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتری

دوره های گذرانده

network ++ windows 8

 • به مدت : 40 ساعت
 • برگزار کننده : باربد

در دیتاسنتر فعالیت داشتم از جمله مانیتورینگ دستگاههای شبکه و تنطیم گزارشات و نصب ماشین مجازی

ccna

 • به مدت : 40 ساعت
 • برگزار کننده : باربد

در دیتاسنتر فعالیت داشتم از جمله مانیتورینگ دستگاههای شبکه و تنطیم گزارشات و نصب ماشین مجازی

active directory

 • به مدت : 40 ساعت
 • برگزار کننده : باربد

در دیتاسنتر فعالیت داشتم از جمله مانیتورینگ دستگاههای شبکه و تنطیم گزارشات و نصب ماشین مجازی