سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی فیزیک (هسته ای)

  • دانشگاه پیام نور رشت
  • فارغ التحصیل